Výsadba révy vinné

Výsadbu sazenic zajišťujeme sázecím strojem WAGNER, poslední generace. Stroj vybavený GPS (satelitní) technologii, která umožňuje nejpřesnější možnosti sázení révy vinné.

Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba

Osádku tvoří traktorista a další dva lidé. Při výsadbě je nezbytné, aby se ji účastnil majitel výsadby a ideálně ještě dva další lidé. Ti určují pořadí sázených odrůd, pomáhají nakládat sazenice, kontrolovat jejich usazení, dále zajišťují ručně podsadbu případných kusových výpadků sazenic v řádku atd.

Sázecí stroj je připojen na velký traktor o výkonu 200 a více koní. Jednoznačnou výhodou této soupravy je skutečnost, že může sázet i v těch nejtěžších podmínkách a nedochází tak k sesunu traktoru (sazeče). Toto ocení zákazníci především v kopcovitém terénu, při výsadbách po vrstevnici, dále při výsadbách v kamenitém, nebo slínovitém terénu atp.

Možnosti sázecí soupravy

Celá sázecí souprava váží cca 12 tun. Pozemek výsadby musí umožňovat otáčení soupravy délky 7–8 m (úvratí). Rozchod kol traktoru je 2,50 m. Pro zákazníky, kteří vyžadují užší řádky, je možné při adekvátním množství vysazovaných sazenic zajistit lehčí a užší traktor, pokud to typ jejich pozemku umožňuje.

Pro tuto soupravu musí být také odpovídající příjezdová komunikace na pozemek výsadby – min. 3 metry široká, a 3,5 metrů vysoká (stromy, sloupy, budovy, mosty atp.). S ohledem na délku soupravy (cca 8 metrů) jsou poměrně velkým omezením úzké cesty ohraničené ploty a ostré zatáčky. Proto není možné vysazovat tzv. záhumenky.

Souprava je řízena satelitní navigací GPS, která na upravených pozemcích umožňuje sázení s přesností na centimetry. Přesnost sázení ovlivňují především: kameny, kořeny, drny, tvrdé slínovité podloží, špatně pooraný a srovnaný pozemek, kopcovitý terén, sloupy vysokého napětí atd.

Počet sazenic na hektar dle sponu a zvolenou šíři řádků je dle našich zkušeností cca 4.000–5.000 ks. Sázení touto technologií nabízíme od množství 2.000 sazenic.

Výkon stroje na ideálním připraveném pozemku je cca 18.000 ks sazenic denně. Denní výkon výrazně ovlivňuje počet pozemků – přejezdy, zaměřování, tvar pozemku, podíl couvání při sázení atp.

Parametry výsadby

Minimální výrobcem garantovaná vzdálenost sazenic od sebe je možná 80 cm. Je možné sázet i vzdálenost menší (např. 65 cm), ale je potřeba akceptovat skutečnost, že takto bude usazeno cca 70 % sazenic. U zbývajících sazenic budou vzdálenosti +-5 cm od stanovené (dle výrobce je tato zkušenost dána technickými možnostmi satelitů).

Minimální šířka řádku je možná 160 cm, při výsadbách nad 10.000 ks sazenic i 130 cm (jiný traktor). Nejběžnější používané vzdálenosti sazenic jsou 80/85/90 cm, nejpožadovanější šířky řádků 220–240 cm.

Výsadba touto technologií neumožňuje sázení do oblouku. Oblouky lze nahradit zlomy, pokud jsou řádky dlouhé min. 100 metrů.

Doporučení před výsadbou

Výsadby zahajujeme dle počasí většinou v půlce března a probíhají do května. Sázení je technicky možné i za jemného deště, do úhrnu srážek cca 5 mm. Pro zákazníky nad 10.000 ks je možné domluvit i podzimní výsadbu (listopad).

Po výsadbách doporučujeme všem zákazníkům zkontrolovat sazenice, zda nejsou ve vzduchových kapsách, zda se půda kolem nich pěkně zasypala/uzavřela. Pokud ne, je potřeba půdu kolem sazenic ušlapat, uzavřít. Všem zákazníkům nanejvýš vřele doporučujeme co nejvíce zalévat vodou, aby sazenice dostaly správný impuls a nastartovaly správný růst.

Naše společnost nově nabízí klučení starých vinic, rigolaci a srovnání pozemku před výsadbou a další vinohradnické služby (proklik na stránky Vinohradnické služby).

Správná příprava pozemku na výsadbu

Rok předem:

 • Pozemek vyklučit (odstranit zbytky kořenů)
 • Poorat na hloubku cca 45 cm
 • Provést průzkum na výskyt škůdců a příp. řešit (ponravy, drátovci atd.)
 • Pohnojit (4–5 vagonů hnoje na hektar)
 • Pohnojit zeleným hnojivem + fosfor + draslík (dle rozboru půdy)
 • Zaorat hnojivo
 • Na podzim zrigolovat do hloubky 60–90 cm, vybrat kořeny a kameny

Příprava pozemku pro výsadbu těsně před výsadbou:

 • Před výsadbou rotačními bránami (nebo kombinátorem) pozemky nakypřit a srovnat
 • Určit místo první a poslední sazenice v prvním řádku
 • Vápnem vyznačit na celou šíři pozemku úroveň prvních a posledních sazenic
 • Vyznačit vápnem přechody, pokud jsou

Příprava sazenic pro výsadbu:

 • Každý zákazník si připravuje sazenice pro výsadbu sám
 • Sazenice je potřeba vybalit z kartonu a pytlů
 • Následně si zákazník sestřihne kořeny na cca 8–12 cm (šířka dlaně)
 • Nestříhají svazky sazenic (dodáno ve svazcích po 25 ks nebo 50 ks)
 • Kořeny sazenic namočit 24 hodin před výsadbou do vody

Balení sazenic:

 • Sazenice jsou baleny v papírových kartonech v igelitovém pytli
 • 300–400 ks v krabici, svazky po 25 nebo 50 ks
 • Nejběžnější rozměr kartonu sazenic je 40×40×60 cm


Další vinohradnické služby

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj