Vinohradnické služby

Vinohradnické služby

Stavění vinařských konstrukcí Zatlačování vinohradnických sloupků Zatlačování vinohradnických sloupků Zatlačování vinohradnických sloupků

Nově nabízíme následující vinohradnické služby.

  • Zatlačování vinohradnických sloupků
  • Prodej vinařských konstrukcí (sloupky, dráty, spony, krample, kotvy, kotvící lanka, roxory)
  • Stavění vinařských konstrukcí
  • Kompletní likvidaci starých vinohradů (vytahání sloupků, roxorů, drátů, vyčištění pozemků)
  • Kompletní přípravu na výsadbu nových vinohradů

Klučení vinohradů

Klučení KlučeníNabízíme možnost klučení starých vinohradů novým strojem výrobce, který se na oblast vinařství specializuje již přes 80 let.

Námi nabízená služba – na připraveném starém vinohradě (vytahané a odklizené sloupky, srolované a odklizené dráty, seříznuté hlavy vinohradu na výšku ca. 30 cm) vjede tato speciální technologie, a vytrhá staré hlavy révy vinné i s kořeny. Rychlost stroje je závislá na terénu a ostatních podmínkách, nicméně se pohybuje kolem hektaru za hodinu.

Kontakt: Ing. Ondřej Havran, tel. 728 880 621, e-mail: ondra@pemag.cz

Rigolace

Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace

Jednou z důležitých činností přípravy nových vinohradů je tzv. rigolace. Jedná se o hlubokou orbu v hloubce 60–110 cm, která zajistí dostatečnou přípravu půdy právě pro nový vinohrad.

Nabízíme rigolaci novým obracecím pluhem. Šíře záběru 50 cm, hloubka až 110 cm. Ideální je pozemek takto připravit na podzim, aby hroudy hlíny přes zimu vymrzly a rozpadly se. S ohledem na náročnost terénu (jílovité půdy, kameny, obratiště atd.) je čas potřebný pro rigolaci jednoho hektaru ca. 6–8 hodin.

Finální přípravu pozemků před výsadbou je vhodné zajistit rotačními bránami. I tuto službu nabízíme.

Kontakt: Ing. Ondřej Havran, tel. 728 880 621, e-mail: ondra@pemag.cz

Srovnání pozemků

Kombinátor Kombinátor Kombinátor Rotační brána Rotační brána Rotační brána

Důležitou finální úpravu pozemků před výsadbou zajišťují rotační brány, kombinátory nebo smykové brány. Cílem těchto strojů je rozbít velké hroudy po rigolaci na drobné kousky, srovnat pozemek do roviny a zajistit tak snadné a účinné uzavírání půdy u sazenic při výsadbě. Pro různé typy půdy jsou vhodné různé typy strojů – např. kombinátor je vhodný do kamenitých půd, rotační brány naopak do pozemků bez kamení, atd.

Naše firma nabízí srovnání pozemku buď 5metrovým kombinátorem SWIFTER nebo 3metrovou rotační bránou KUHN. Způsob úpravy volíme především podle typu půdy a podloží na aktuálním pozemku. Každý pozemek chceme osobně navštívit a posoudit, abychom nabídli vhodnou techniku srovnání. Naší technikou jsme schopni připravit 90 % pozemků pro výsadby. Cena za službu je dána hodinovou taxou za motohodinu traktoru.

Kontakt: Ing. Ondřej Havran, tel. 728 880 621, e-mail: ondra@pemag.cz


Hloubkový podrývák

Hloubkový podrývák Hloubkový podrývák Hloubkový podrývák Hloubkový podrývák

Nově nabízíme přípravu pozemků pro nové vinice také hloubkovým podrývákem.

Na ideálních pozemcích má záběr až do hloubky 110 cm, šíře záběru 3 metry. Tři ostré břity roztrhají a naruší půdní profil tam, kde není vhodná nebo možná rigolace. Jde o skvělý způsob příprava pozemků pro bio vinice bez otáčení ornice – vhodné např. tam, kde je horní struktura ornice lepší než spodní, např. spodní písek, slínovice atd.

Kontakt: Ing. Ondřej Havran, tel. 728 880 621, e-mail: ondra@pemag.cz

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj