Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:
Zvýšení efektivity výroby termokapslí společnosti PEMAG, spol. s r.o.

Reg. číslo:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006386

Program:
OPPIK Technologie - III. Výzva

Náplň:
Předmětem projektu je nákup nové výrobní linky na výrobu termokapslí (smršťovací záklopky na vinné a jiné lahve). Cílem projektu je zkvalitnění produkce společnosti, zkapacitnění výroby a v neposlední řadě posílení konkurenceschopnosti firmy.

Termín realizace:
01/2016 - 12/2017

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj