Výsadba révy vinné

Výsadbu sazenic zajišťujeme sázecím strojem WAGNER, poslední generace. Stroj vybavený GPS (satelitní) technologii, která umožňuje nejpřesnější možnosti sázení révy vinné. Dalším krokem rozvoje společnosti PEMAG, bylo pořízení vlastního nového traktoru DEUTZ FAHR 7250 o výkonu 250 koní, který dokáže zajistit veškeré činnosti pro naše zákazníky ve vinohradnictví.

Nabízíme komplexní službu, která bude začínat strojovým vyklučením starých vinohradů, hlubokou rigolací (až do 90 cm), srovnání terénu rotační bránou a následně samotnou výsadbu. Kromě toho poskytujeme subjektům podnikající v zemědělství pronájem traktoru s řidičem, např. na svážení obilí, kukuřice, dále na orbu, srovnávání terénu rotační bránou atp.

Výsadba

Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba Výsadba

Osádku tvoří traktorista a další dva lidé. Při výsadbě je nezbytné, aby se ji účastnil majitel výsadby a min. dva další lidé. Ti zajišťují nakládání sazenic, kontrolu jejich usazení, zajišťuji ručně podsadbu případných kusových výpadků sazenic v řádku atd.

Sázecí stroj je připojen na velký polařský traktor o výkonu 250 koní. Celá sázecí souprava váží cca 12 tun. Pozemek výsadby musí umožňovat otáčení soupravy délky 10 m (úvratí). Rozchod kol traktoru je velký 2,50 m a šířka sázecí soupravy je cca 2,25 m.

Počet sazenic na hektar dle sponu a zvolenou šíři řádků je dle našich zkušeností cca 4.500–5.500 ks. Sázení touto technologií nabízíme od množství 5.000 sazenic.

Výkon stroje na ideálním připraveném pozemku je cca 18.000 ks sazenic denně.

Minimální vzdálenost sazenic od sebe je možná 75 cm. Minimální šířka řádku je možná 130 cm.

Výsadba touto technologií není vhodná pro terasy ani na sázení do oblouku.

Naše společnost nově nabízí klučení starých vinic, rigolaci a srovnání pozemku před výsadbou.

Správná příprava pozemku na výsadbu

Rok předem:

 • Pozemek vyklučit (odstranit zbytky kořenů)
 • Poorat na hloubku cca 45 cm
 • Provést průzkum na výskyt škůdců a příp. řešit (ponravy, drátovci atd.)
 • Pohnojit (4–5 vagonů hnoje na hektar)
 • Pohnojit zeleným hnojivem + fosfor + draslík (dle rozboru půdy)
 • Zaorat hnojivo
 • Na podzim zrigolovat do hloubky 60–90 cm, vybrat kořeny a kameny

Příprava pozemku pro výsadbu těsně před výsadbou:

 • Před výsadbou rotačními bránami pozemky nakypřit a srovnat
 • Určení místa první a poslední sazenice v řádku
 • Vápnem vyznačit na celou šíři pozemku úroveň prvních a posledních sazenic
 • Vyznačit vápnem přechody

Příprava sazenic pro výsadbu:

 • Sestřihnout kořeny na cca 8–10 cm
 • Kořeny sazenic namočit 24 hodin před výsadbou

Klučení vinohradů

Klučení Klučení Klučení Klučení Klučení Klučení Klučení Klučení

Nabízíme možnost klučení starých vinohradů novým strojem výrobce, který se na oblast vinařství specializuje již přes 80 let.

Námi nabízená služba – na připraveném starém vinohradě (vytahané a odklizené sloupky, srolované a odklizené dráty, seříznuté hlavy vinohradu na výšku ca. 30 cm) vjede tato speciální technologie, a vytrhá staré hlavy révy vinné i s kořeny. Rychlost stroje je závislá na terénu a ostatních podmínkách, nicméně se pohybuje kolem hektaru za hodinu.

Kontakt: Michal Široký, tel. 602 676 430, e-mail: michal.siroky@pemag.cz


Rigolace

Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace Rigolace

Jednou z důležitých činností přípravy nových vinohradů je tzv. rigolace. Jedná se o hlubokou orbu v hloubce 60–90 cm, která zajistí dostatečnou přípravu půdy právě pro nový vinohrad.

Nabízíme rigolaci novým obracecím pluhem. Šíře záběru 50 cm, hloubka až 90 cm. Ideální je pozemek takto připravit na podzim, aby hroudy hlíny přes zimu vymrzly a rozpadly se. S ohledem na náročnost terénu (jílovité půdy, kameny, obratiště atd.) je čas potřebný pro rigolaci jednoho hektaru ca. 6–8 hodin.

Finální přípravu pozemků před výsadbou je vhodné zajistit rotačními bránami. I tuto službu nabízíme.

Kontakt: Michal Široký, tel. 602 676 430, e-mail: michal.siroky@pemag.cz

Rotační brána

Rotační brána Rotační brána Rotační brána

Důležitou finální úpravu pozemku před výsadbou zajišťují tzv. rotační brány. Rotační brána je vybavena rotory, které rozbíjí velké hroudy na drobné kousky a srovnávací lišta urovnává terén do roviny pro nadcházející výsadbu. Tuto činnost je vhodné dělat až po rigolaci, která probíhá na podzim. Nejvhodnější období dle počasí a povětrnostních podmínek pro rotační brány je od ledna do března.

Naše společnost nabízí práci novou rotační bránou renomované francouzské firmy KUHN, šířky 3 metry. Brána je vybavena 10 rotory se zesílenými karbidovými hřeby DURAKUHN a rotačním válcem Maxipacker s ohledem na práci na středně těžkých až těžkých jílových půdách. Půda je zpracovávána až do hloubky 25 cm.

Kontakt: Michal Široký, tel. 602 676 430, e-mail: michal.siroky@pemag.cz


Práce traktoru

Práce traktoru Práce traktoru Práce traktoru Práce traktoru Práce traktoru Práce traktoru

Nabízíme možnost pronájmu traktoru 250 PS i s řidičem na různorodou přepravu (odvoz obilí, kukuřice, řepy) ale i polní práce (rigolace, orba, srovnání terénu rotační bránou atd.).

Kontakt: Michal Široký, tel. 602 676 430, e-mail: michal.siroky@pemag.cz

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj